Medlemsförmåner

Årsavgiften 300 kr inkluderar 9 nummer av medlemstidning "Senioren". Alla medlemmar är automatiskt olycksfallsförsäkrade i SKANDIA, på väg till och från och under månadsmötena, samt föreningens aktiviteter.

Föreningsförmåner


Distriktsförmåner


Förbundsförmåner