Följande handlingar finns att läsa från årsmötet den 20/2 2020