Studiecirklar

För närvarande bedrivs/planeras följande studiecirklar:

 • Bokcirkel 1

  Måndagar jämna veckor kl. 14.00 på Vuxenskolan'Ledare: Britt-Inger Hallberg, tel. 0705784150 

 • Bokcirkel 2
  Måndagar udda veckor kl 14:00 på Vuxenskolan. 
  Ledare: Boel Nilsson 070-6380472
  Denna cirkel ligger nere för tillfället.

 • Bokcirkel 4
  Måndagar udda veckor kl. 14.00 på Vuxenskolan.
  Ledare: Britt-Inger Hallberg, tel. 0705784150 

 • Ukulele - Vuxenskolan
  Vuxenskolan
  Träffar efter överenskommelse med ledaren.
  Ledare: Wivan Blomster, tel. 0702803030 

 • Bridge - Vuxenskolan

  Fredagar kl 09.30 - 12.00 på Vuxenskolan.
  Ledare: Ove Finnhult tel. 0727181488

 • Canasta - Vuxenskolan
  Tisdagar 14.00 - 16.30, start 8/2 2022.
  Ledare: Agneta Hellegren 070-9679776
  Ann-Christine Ragnarsson
  Alf Germundsson