Kommittéer

Följande funktionärer ingår:

Programkommittén

Åsa Prytz   sammankallande
Marianne Dalesjö
Boel Nilsson
Anders Forserud
Lena Finnhult

Friskvård

Cykeltur: Berndt Petersson, Annica Petersson
Långpromenad: Rolf Hallberg, Karl-Erik Larsson
Stavgång: Britt-Inger Hallberg
Bowling: Bengt Örning
Boule: Lars Gunnarsson
Bridge: Ove Finnhult
Canasta: Ann-Christin Ragnarsson

Hemsidan

Ove Finnhult
Marianne Dalesjö

Sångkören

Körledare: Wivan Blomster
Ackompanjatör: Åsa Prytz

Ljud och bild

Karl-Erik Larsson
Bengt Bolander

Trafikombud

Bengt Swahn
Bengt Carlsson

Studiekommittén

Gunn Persson

Kontaktpersoner PRO och kommunen

Karin Bondeson

Uppvaktning

Birgitta Andersson

Valberedning

Helge Nilsson
Gun Oscarson
Ulf Bondesson

Värdinna och trivselkommitté

Ansvarig: Lena Finnhult
Ansvarig: Annika Petersson
Inga Bolander
Bengt Bolander
Maiken Gustavsson
Kerstin Westman
Karl-Gustav Westman
Eva Larsson
Sig-Britt Alhbin
Lars Oscarson
Gunilla Johansson
Gertrud Larsson
Hans-Göran Svensson
Anita Svensson
Gunvor Litgård
Maj-Britt Jonasson
Laila Hultbäck
Eva Borg

Lotteriansvariga

Ann-Christin Ragnarsson