Kommittéer

Följande funktionärer ingår:

Programkommittén

Åsa Prytz   sammankallande
Marianne Dalesjö
Boel Nilsson
Anders Forserud
Lena Finnhult

Friskvård

Cykeltur: Berndt Petersson, Annica Petersson
Långpromenad: Rolf Hallberg, Karl-Erik Larsson
Stavgång: Britt-Inger Hallberg, Barbro Blomberg
Bowling: Ronny Gustafsson
Boule: Lats Gunnarsson
Bridge: Bert Milling, Ove Finnhult
Qigong: Ethel Axelsson
Canasta: Birgitta Nyman

Hemsidan

Ove Finnhult
Marianne Dalesjö

Sångkören

Körledare: Lottie Jernberg Bergman
Ackompanjatör: Åsa Prytz

Ljud och bild

Karl-Erik Larsson
Bengt Bolander

Trafikombud

Bengt Swahn
Bengt Carlsson

Studiekommittén

Gunn Persson

Mötesvärdar

Gunilla Heiling
Marianne Dalesjö

Lunchinbjudare/Studiebesök

Iréne Kullenberg

Kontaktpersoner PRO och kommunen

Karin Bondeson

Uppvaktning

Birgitta Andersson

Valberedning

Helge Nilsson
Kjell Sundberg
Eva-Britt Andersson

Värdinna och trivselkommitté

Ansvarig: Lena Finnhult
Ansvarig: Britt-Inger Hallberg
Inga Bolander
Bengt Bolander
Maiken Gustavsson
Annica Petersson
Anna-Karin Jansson
Kerstin Westman
Karl-Gustav Westman
Eva Larsson
Sig-Britt Alhbin
Lars Oscarson
Gunilla Johansson
Gertrud Larsson
Hans-Göran Svensson
Anita Svensson
Gunvor Litgård
Birgitta Danielsson
Maj-Britt Jonasson
Laila Hultbäck

Lotteriansvariga

Boel Nilsson
Gunn Persson