Körsång

SPF-kören övar inför varje månadsmöte kl 12.30 under ledning av Wivan Blomster

Vår sångkör "Sjung och le" underhåller vid månadsmötena.

Ledare: Wivan Blomster
Ackompanjatör: Åsa Prytz

 

.