Körsång

  • Kören "Sjung och le"

Vår sångkör "Sjung och le" underhåller vid månadsmötena.

Ledare: Lottie Jernberg Bergman
Ackompanjatör: Åsa Prytz

Kören ligger för närvarande i "malpåse", men vi sjunger gamla "godingar" på våra månadsmöten. Vi hoppas kunna återstarta reguljära övningar under år 2021.