Månadsmöte 19 januari 2024

Vid SPF:s månadsmöte den 19 januari gästades vi av Bengt Carlsson som visade bilder från Ljungby nu och då. Det blev en nostalgisk tripp där igenkänningen var stor hos publiken som engagerat kommenterade bilderna. Som traditionen bjuder började eftermiddagen med parentation för de medlemmar som lämnat oss under 2023.

Ordförande Karin Bondesson hälsade oss välkomna och presenterade dagens program. Hon berättade också om kommande medlemsaktiviteter, såom studiebesök på Kalmar Global och ostprovning på Lilla Skafferiet. Vi fick också veta att våra medlemskort för 2024 snart kommer att komma i brevlådan tillsammans med det årliga programbladet.

Som vanligt inleddes månadsmötet med körsång under ledning av körledare Wivan Blomster - med några vackra visor och en tonsättning av bönen ”Fader vår”. Åsa Prytz ackompanjerade vid pianot. 

Därefter höll Wivan Blomster parentation för de medlemmar som lämnat oss under 2023 - en vacker och stämningsfull ceremoni med ljuständning för de som inte finns bland oss längre. Lottie Jernberg Bergman läste några vackra dikter; Alltid Stilla av Birger Franzén och Tänd ljus av Bo Setterlind.

Så blev det dags för vår månadsgäst Bengt Carlsson att kliva upp på scenen för att visa nya och gamla bilder från Ljungby stad. Bengt berättade att han är gammal Ljungbybo, född i Ljungby på 50-talet. – Min mamma drev verksamhet nere i stan så jag har sprungit där sen jag var liten och sett staden förändras, berättar Bengt.

Det blev många igenkännande kommentarer och diskussioner kring alla de bilder som Bengt visade. Många var de medlemmar som kände igen gamla scenerier från Ljungby stad med hus och verksamheter som försvunnit för länge sedan. 

Gamla hus har ersatts av nya och större byggnader. När ICA Maxi byggdes försvann ett gammalt hus som stått där i evigheter i olika skepnader. Den gamla affären vid Gästgivargatan finns inte längre kvar, inte heller den gamla skofabriken på Hovdingegatan, där många kvinnor arbetade. Även om byggnader försvunnit så finns en del av det gamla kvar genom gatunamnen, såsom Skomakargränd. En gammal vattenpump som flyttats runt på olika ställen, står idag på Ljungby Gl:a Torg. För att inte nämna alla de gamla kiosker som försvunnit från stadsbilden. – Som mest fanns det 14 kiosker i stan, berättar Bengt. 
Han visade  också bilder på den gamla järnvägen och järnvägsövergången mitt i stan – där det fanns bommar som gick upp och ner när tågen kom. – Där var jag absolut förbjuden att vara, - men det gjorde bara att attraktionen ökade och det hände att jag hängde i bommarna när de gick upp, berättar Bengt.

Det här var bara några exempel på alla de bilder vi fick se. Det blev en uppskattad eftermiddag med många minnen och berättelser om en stad i förändring men också om många vackra gamla hus som finns bevarade. Bengt fick många applåder för sitt engagerande föredrag och kanske kommer han tillbaka!

Så serverades kaffe och smörgåsar en trappa ner och medlemsinformation. Karin uppmanade medlemmarna att komma med förslag till valberedning inför årsmötet den 20 februari. Några nya aktiviteter presenterades också:

  • Den 24 januari startar en anhöriggrupp som träffas 1 ggn/månad kl. 15.00-18.00 i Ljungberga samlingssal.
  • Studiebesök på Kalmar Global den 6/2. 
  • Ostprovning på Lilla Skafferiet den 12/2.
  • Studiebesök på Wellness Gym den 23/1.
  • Gemensam lunch på Jenny Wook fredag den 26/1. 

Så informerade Ove Finnhult också om seniortävlingen ”Hjärnkoll 2024” och uppmanade oss att bilda lag till tävlingen. Anmälan ska ske senast den 6/3.

Slutligen berättade Elisabeth Thoor och Annika Petersson att de besökt det nya Trygghetsboendet Björnen och det särskilda boendet i samma fastighet . De hade fått ett mycket trevligt intryck av både lokaler och verksamhet. Det fanns mycket luft och ljus i lägenheterna och de boende hade tillgång till tre olika matsalar.

Karin avslutade mötet och tackade för visat intresse.