SPF:s Bokcirklar

Hos våra medlemmar i SPF Ljungby är intresset för böcker och kultur så stort att vi har fyra bokcirklar i gång. Ledare för bokcirklarna 1 och 4 är Britt-Inger Hallberg. För bokcirkel 2 Boel Nilsson och för bokcirkel 3 Margareta Nilsson.

  • Bokcirkel 4
  • Bokcirkel 2
  • Bokcirkel 1
  • Bokcirkel 4
  • Bokcirkel 2
  • Bokcirkel 1