Historia

Period

14/9 - 7/12

Dagar, tid 

Tisdagar ojämna veckor kl. 9.00 - 13.00

Plats

Briggen

Ledare 

Alvar Harell, 070-617 7071

Kostnad

Eventuell litteratur