Tennis

Ingen verksamhet pågår. Intresserad? Ta då kontakt med Staffan Wohrne, tel 076-1865651