Aktiviteter

Här hittar du allt om våra lokala aktiviteter.

Aktiviteterna är uppdelade i två huvudgrupper, event och schemalagd verksamhet. I gruppen event finns alla aktiviteter med få och/eller oregelbundna sammankomster, typ månadsmöten, PUB-kvällar, resor, evenemangsbesök, vandringar etc. Bland de schemalagda verksamheterna finns studiecirklar och andra aktiviteter med täta och regelbundna träffar (typ varje vecka).