Studiecirklar

Studieaktiviteterna är omfattande med ett 30-tal cirklar varje termin i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Alla studieledare arbetar ideellt, vilket innebär att deltagarnas eventuella kostnader begränsas till inköp av material.