Besök på Utö

Besök på Utö i Stockholms skärgård i juni 2013. Bildspel 16 min.