Redaktionscirkeln

Vi producerar och finansierar vår lokala medlemstidning Medlemsforum, som utkommer med nio nummer per år. Finansieringen sker genom att sälja annonser i tidningen.

Period

Återkommer

Dagar, tid 

 

Plats 

 

Ledare 

Bo Lundgren 0171-59412

Kostnad