Förra seklets Bålsta

Tidigare föreningen SGB (Styrets Gamla Bålstabor) lämnade efter sig ett mycket värdefullt arbete - den permanenta utställningen om Bålstas historia längs Stockholmsvägen.Tyvärr har utställningen utsätts för upprepad vandalisering, men finns dock bevarad i form av PDF-filer på vår hemsida.

  • Bilden troligen tagen 1920