Event

Här finns alla aktiviteter med få eller oregelbundna sammankomster, typ månadsmöten, PUB-kvällar, resor, evenemangsbesök, utflykter, vandringar etc. Alla dessa aktiviteter annonseras på hemsidan (som Senaste nytt och i Eventkalendern) och i vår tidning Medlemsforum.