Män i köket på egen hand

Period/Datum

1/9, 22/9, 13/10, 3/11, 24/11, 15/12

Dagar, tid 

17.00-21.00

Plats

Kök & café 

Ledare 

Bo Lundgren, tel 0171-594 12 

Kostnad

Material