Kontakta våra sakkunniga...

  • Hörsel, syn

Boende 
Har du möjlighet att få bostadstillägg? Kolla här.

Försäkringar
Du som har funderingar om försäkringar, läs om medlemsförsäkring Grupp i Skandia på: https://www.skandia.se/spfseniorerna 
Har du frågor, ta kontakt med Håkan Jonsson.  

ID skyddsförsäkring
Se filmen  
Så här kan du skydda dig  Informationsblad  
ID skydda dig ID-försäkring med 50% rabatt 
Men kontrollera först att ID-skydd inte ingår i din villa/hemförsäkring 

Hörsel
Har du problem med hörseln och behöver råd/hjälp?
Ta kontakt med Håbo Kommuns Syn- och Hörselinstruktör.

Syn 
Har du problem med synen och behöver råd/hjälp?
Ta kontakt med Per-Olof Renefalk.