Pomonas intresseförening

Äldreboendet Pomona har fått sitt namn från den romerska mytologin. I den var Pomona fruktens och trädgårdarnas gudinna. Namnet härleds av pomum, äpple. Det är kanske inte bara en slump att det i samma område finns en bostadsrättsförening med namnet Äpplet? Med bidrag från Håbo kommun, SPF, PRO, BFF, Parkgårdsträffen (kyrkan) och Lions anordnar intresseföreningen underhållning med kaffeservering varannan vecka (vanligtvis torsdag) i Pomonas matsal. Här välkomnar man inte bara de boende på Pomona, utan även andra seniorer. Intresseföreningen arrangerar även kortare resor, midsommarfirande och julmarknader.