Trafik och miljöpolicy

Denna trafik- och miljöpolicy omfattar alla medlemmar i vår förening och särskilt de
som ansvarar för resor och utflykter.

1. Trafikombuden informerar om de risker som finns i all trafik och betonar
vikten av att använda hjälm vid cykling och halkskydd vid promenad på
isbelagda gator och vägar. Reflexer bör användas vid vistelse ute under
mörker.

2. Vi uppmanar alla att använda bilbälten i såväl den egna bilen som vid färd med
buss eller taxi.

3. Det är viktigt att hålla sitt fordon i trafiksäkert skick, särskilt vad beträffar
däck, bromsar och belysning. Följ reglerna för vinterdäck!

4. Vid val av färdmedel skall säkerhet och miljöpåverkan beaktas.

5. Medlemmar som avser att köpa ny bil uppmanas att noga kontrollera bilens
testresultat var beträffar säkerhet och miljöpåverkan.

6. Bussar som används för föreningens resor skall ha bälte på samtliga platser,
och föraren skall uppmana alla att använda bältet.

7. Bussförare som kör för föreningen skall använda bilbälte, hålla
hastighetsbegränsningar och anpassa körsättet till rådande trafiksituation och
väglag.

8. SPF Håbos medlemmar måste vara medvetna om de särskilda problem som
kan uppstå i trafiken vid tilltagande ålder.

Bålsta januari 2010
Trafikombuden
(Baserat på Avsiktsförklaring och trafikpolicy daterad 2006-06-12)