Tidningsredaktion

Redaktionen söker medarbetare

Välkommen att bidra till innehållet i vår lokala medlemstidning Medlemsforum. Tidningen utkommer med nio nummer per år och produceras av en redaktion som drivs i form av en studiecirkel. Redaktionen välkomnar spontana, tillfälliga inlägg men ser också gärna att redaktionen utökas med fler fasta medarbetare. Oavsett vilket alternativ du väljer är du välkommen att kontakta någon i redaktionen.

Redaktionens bemanning