Gårdsrådet

Föreningslokalen Skeppsgården administreras av ett Gårdsråd som består av representanter från de tre föreningar som har tillgång till lokalen, d.v.s. SPF Seniorerna Håbo, PRO Håbo och Bålsta Finska Förening.

Allmänt

Gårdsrådet driver föreningslokalens caféverksamhet och hanterar skötsel och bokning av dess utrymmen. 

Lokalbokningar

Lokaler på Skeppsgården (se denna skiss) kan enbart bokas för verksamheter som bedrivs i föreningarnas regi och ska göras av den funktionär som leder verksamheten.

Funktionär som har programmet Excel installerat i sin dator kan använda denna blankett. Annars kan man öppna och skriva ut denna blankett för manuell ifyllnad.

Här kan man se bokningsläget vecka för vecka. Längst upp på sidan finns pilar för att bläddra mellan veckorna. 

INFORMATION OM BOKNINGAR PÅ SKEPPSGÅRDEN - se regler

Förfrågningar och Excel-bokningar görs via: gardsradet@spant.se

Manuellt ifyllda bokningsblanketter lämnas i Gårdsrådets brevlåda på Skeppsgården.

 

Stadgar och ledning 

Rådets stadgar

Gårdsrådets styrelse