Trafik & trygghet

Vare sig du går, cyklar, åker kollektivt eller kör egen bil ska du på ett tryggt och säkert sätt kunna röra dig på Finspångs kommuns gator och vägar.

Trygghet, inte minst när det gäller situationen för barn och äldre, är ett viktigt kvalitetsmått.