Finspång del 2

Vill du se bild för bild, starta videon, stoppa videon med II, klicka på X för att ta bort videoförslag och använd sedan höger-/vänster-tangenter.