Region Östergötlands Pensionärsråd - RPR

Region Östergötlands pensionärsråd är ett samrådsorgan mellan pensionärsorganisationer och regionens folkvalda

SPF Seniorerna Östgötadistriktet följer och påverkar Region Östergötlands beslut i aktuella frågor som rör hälso- och sjukvård, tandvård, all kollektivtrafik i länet, besöksnäring, kultur, folkbildning och folkhälsa genom Regionens Pensionärsråd (RPR).

Kerstin Strand, SPF Seniorerna Finspång, är ordinarie representant i RPR för SPF Seniorerna Östgötadistriktet.

Läs mera om RPR här.

Här kan du läsa protokollen från LPR/RPR från åren 2011-2019.