Region Östergötlands Pensionärsråd - RPR

Region Östergötlands pensionärsråd är ett samrådsorgan mellan pensionärsorganisationer och regionens folkvalda