Valberedning

Valberedningen är en av de viktigaste funktionerna i föreningen. Här kan man kontakta dem med förslag till nya ledamöter i styrelsen.