Hults Bruk 15 maj 2017

Hults Bruk besöktes av 28 medlemmar som fick en guidad visning av Bo Barv, mycket kunnig och underhållande, om historien, tillverkning och om livet på ett dåtida bruk. Vi fick också veta att man tillverkar ca 125 000 yxor per år och att ca 80% går på export, imponerande. Tillverkningen sker manuellt med hjälp av maskinhammare och ugnar. Bruket har ca 20 anställda i dag. En mycket trevlig och uppskattad utflykt. Hults Bruks smidestradition är över 300 år lång. År 1697 startades tillverkning av skeppsspik och sedan 1880-talet tillverkas yxor.