Utflykt till kägelbanan

Utflykt till gamla kägelbanan den 29 augusti 2019