Styrelsen 2023

Personbilden är ej tillgänglig.

Louise Bradley

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Kerstin Engberg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Jan-Olof Greek

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Britt Gustafsson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Gunnar Johansson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Kerstin Lundqvist

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Marina Tillberg

Styrelsen sekreterare