Äldrelotsen

Äldrelotsen hjälper och informerar äldre och anhöriga att hitta rätt inom vård och omsorg och om så behövs lotsa dem vidare till rätt instans.

Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig. Det kan vara frågor och funderingar kring hemtjänst, färdtjänst, hjälpmedel, kontakt med distriktsköterska eller andra inom kommunen. Då kan Äldrelotsen hjälpa till.

Äldrelotsen försöker bidra till en tryggare och enklare vardag för äldre och anhöriga och därmed minska oro och bekymmer.

Äldrelotsen är en kostnadsfri rådgivning till äldre personer som bor i Finspångs kommun.