Månadsmötet 28 jan

Ett mycket välbesökt månadsmöte, ca 140 medlemmar, och musikgruppen Gäddhänget.