Tage i våra hjärtan 24 april 2017

Vid månadsmötet i april underhöll Åke Sundberg från Tage Danielsson-sällskapet med ett kåseri om regissören, författaren och skådespelaren Tage Danielsson. Den månghövdade publiken lyssnade ömsom roat, ömsom andäktigt.