Fågelvandring vid Ölstadsjön

Tio medlemmar i SPF Seniorerna Finspång vandrade med Bo och Anna-Karin Tufvesson som guider runt Ölstadsjön vid golfbanan. I strålande solsken startade sällskapet vid golfbanans parkering och vandrade i lugn takt mot sjön.
Redan efter ca 100 meter hade vi registrerat ett tiotal fågelarter och bättre skulle det bli. Stenskvätta, gulärla, stare, sädesärla samt några kråkfåglar inledde. När vi så småningom närmade oss de vassbeväxta delarna av sjön så blev vi varse om sävsångare och även hussvalor. Vi tog oss fram  till ett fågeltorn med en fantastisk utsikt och därifrån noterade vi tornseglare samt några i sällskapet såg en mindre hackspett. Under en sakkunnig guide fick vi också information om hur de olika arterna häckar och hur man kan särskilja hanar och honor.

Efter en paus vid Trumslagartorpet med kaffe och tilltugg och en husesyn i det gamla torpet vandrade vi vidare. När vi så småningom slutit cirkeln och Bo sammanfattade antalet arter vi sett eller hört blev det 27 olika arter!

Nöjda och glada skildes vi åt efter att ha tackat våra guider för en trevlig dag!

Text och bild: Lars Johansson