Stadgar för SPF Seniorerna Finspång

Antagna vid Kongressen 2020-2021.