Kommunala Pensionärsrådet - KPR

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är organisatoriskt knutet till den sociala myndighetsnämnden som har ett särskilt ansvar för frågor som berör äldre personer enligt socialtjänstlagen (SoL) § 5. Sociala myndighetsnämnden har även ansvar för insatser enligt lagen om stöd och insatser till vissa funktionshindrade (LSS) och färdtjänstfrågor.

Ett referens- och remissorgan

Det kommunala pensionärsrådet ska vara ett referensorgan till den politiska organisationen och ses som en kunskaps- och erfarenhetsresurs.

Rådet ska användas som remissorgan i frågor som berör eller kan komma att beröra äldre personer.

Till det kommunala pensionärsrådet är en en beredningsgrupp knuten. Den består av ordförande, föreningsrepresentanter och berörda tjänstemän inom sektor social omsorg.

Kommunala pensionärsrådet har möten fyra gånger per år. Extra möten kan hållas vid behov.

SPF Seniorernas representation i Finspångs kommuns KPR

Vi representeras av Inger Arvedsson, SPF Seniorerna Gruvan Vakant ersättare.

Här kan du läsa de senaste protokollen från KPR.