Kommunala Pensionärsrådet - KPR

Finspångs kommuns pensionärsråd (KPR) är en möjlighet för de äldre att påverka kommunens äldreomsorg. Det är också ett sätt för kommunen att få råd i frågor som rör de äldre i samhället.

Ett referens- och remissorgan

Rådet fungerar som ett forum för informationsbyte mellan kommunen, pensionärsföreningar och pensionärer.

Kommunens pensionärsråd är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ till kommunstyrelsen i äldrefrågor. Ett reglemente som tagits fram av kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under mandatperioden. Rådet ska vara sammansatt av förtroendevalda och ledamöter från frivilligorganisationer inom äldreområdet.

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande.

Kommunala pensionärsrådet har möten fyra gånger per år. Extra möten kan hållas vid behov.

SPF Seniorernas representation i Finspångs kommuns KPR

Vi representeras av Jan Johansson, med Inger Arvidsson från SPF Seniorerna Gruvan Hällestad som ersättare.

Här kan du läsa de senaste protokollen från KPR.