Policy SPF Seniorerna Finspång

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.(PUL)

SPF Seniorerna Finspång använder dina personuppgifter enligt följande:

 1. För kommunikation med medlemmar via post, epost, sms, telefon.

 2.  För medlemsförsäkring från Skandia och/eller IF.

 3. För mottagande av adressförändringar och avregistreringar från SPAR.

 4. För deltagarlistor som används på de sätt som behövs för att driva våra aktiviteter samt avrapportering från dessa till kommunen och studieförbund.
   
 5. För upprättande av födelsedagslistor (högtidsuppvaktning).

 6. Endast personuppgifter för styrelsemedlemmar och funktionärer publiceras i programblad, hemsida och funktionärsregister.

 7. Vid kommunikation i t ex epost för kallelser eller deltagande i aktiviteter med många samtidiga medlemmar döljs övriga adresser.

 8. Endast styrelsen och av styrelsen utsedd ansvarig för medlemsregistret ges åtkomst till Medlemsregistret.

 9. Vid avslutat medlemskap tas alla personuppgifter bort efter ett år när all rapportering till berörda instanser skett.

 10. Foton som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att publiceras på föreningens hemsida, Facebook-sida eller i separat mailutskick. Information om föreningen och föreningens omfattande verksamhet anser vi är av väsentlig betydelse för att kunna rekrytera nya medlemmar samt att existerande medlemmar kan se vad som händer. De som fotograferar informerar, vid fototillfället, att bilder kan komma att publiceras. Om någon känner att han/hon inte vill vara med på bild meddelas fotografen direkt vid fototillfället. Om publiceringen redan skett, kontaktas den person som står ansvarig för publiceringen alternativt någon i styrelsen.

 11. Medlem har rätt att ta del av sina egna personuppgifter.

Policy godkänd av styrelsen 2024-02-05.