Om Region Östergötlands Pensionärsråd - RPR

Fram till år 2015 hette rådet LPR - Landstingets pensionärsråd.
2015-01-01 slogs Landstinget i Östergötland och Regionsförbundet Östsam ihop och blev Region Östergötland och därmed bytte LPR namn.

RPR är ett samrådsorgan mellan pensionärsorganisationer och regionens folkvalda.

Region Östergötlands Pensionärsråd fungerar som mötesplats för information och diskussion kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår.

Regionen leder det regionala utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar utveckling i regionen genom sitt ansvar för regionala uppgifter och uppdraget att genomföra åtgärder inom områden som samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, företagande, besöksnäring, kultur, folkbildning och folkhälsa.

Regionen ansvarar för all kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i länet.

Parterna arbetar gemensamt och i sina egna organisationer med att sprida kunskap och information samt skapa kanaler för att lyfta frågor av betydelse i dialogen mellan medborgare och politiker.

Region Östergötlands representation i pensionärsrådet utgörs av 5 ledamöter och 5 ersättare. Därutöver ingår 8 ledamöter och 8 ersättare från pensionärsorganisationerna

SPF Seniorerna Östgötadistriktet följer och påverkar Region Östergötlands beslut i aktuella frågor som rör hälso- och sjukvård, tandvård, all kollektivtrafik i länet, besöksnäring, kultur, folkbildning och folkhälsa genom Regionens Pensionärsråd (RPR).

Här kan du läsa protokollen från LPR/RPR från åren 2011-2015.

SPF Seniorernas Östgötadistrikt är representerat av nedanstående ledamöter jämte suppleanter.

Ledamöter:
Jan-Erik Lövbom (gruppledare), SPF Seniorerna S:t Olof Norrköping
Tfn: 011-18 96 62
E-post jan-erik.lovbom@telia.com

Kerstin Strand, SFP Seniorerna Finspång
Tfn 0122-175 47
E-post annakerstin.strand@gmail.com

Suppleanter:

Göran Westerberg, SPF Seniorerna S:ta Birgitta Vadstena
Tfn: 0143-128 11, 0733-523 041
E-mail: s.g.westerberg@telia.com