Fixartjänst

Är du 67 år eller äldre kan du få hjälp med enklare sysslor genom kommunens kostnadsfria fixartjänst. Du får hålla med material själv och kan utnyttja tjänsten högst två gånger per månad.