Besök av landshövdingen 2017

När landshövding Elisabeth Nilsson besökte oss i Missionskyrkan och berättade om sig själv och sitt arbete, samlades drygt 110 SPF Seniorer. Vi fick en intressant inblick i hur hennes arbete ser ut.