Medlemsträffar

Våra medlemsträffar äger rum i Missionskyrkan och startar kl 14 om inte annat anges i programmet Annons om våra aktiviteter införs normalt torsdag före månadens sista träff under ”Föreningsnytt” i NT och ”Föreningsmöten” i Folk-bladet.