Årsmötet 2019-02-25

Mötet inleddes med parentation av under året avlidna medlemmar och föreningen skänker en gåva till Läkare utan gränser. Inga Ahrbom läste en dikt och sånggruppen sjöng innan drygt 100 medlemmar valde ny styrelse och valberedning. Den nya styrelsen består av Susanne Degerstedt ny ordförande, Lars Johansson vice ordförande, Carl-Johan Dyverfeldt kassör, Kerstin Lundqvist sekreterare, Kerstin Forsman Eriksson ledamot, Iréne Andersson ledamot och Kerstin Berg ny ledamot.