Avgifter för hemtjänst och särskilt boende

När du får hemtjänst eller bor på ett särskilt boende betalar du en avgift. Avgiften baseras dels på socialtjänstlagens regler för maxtaxa och dels på din ekonomiska situation.

Hur stor avgift du ska betala beror på dina inkomster, vad bostaden kostar och hur mycket hemtjänst du har varje månad. Med inkomst menas olika former av pension, lön, pensions­försäkringar, utdelningar, bostadstillägg, räntor mm.

Maxtaxans belopp förändras varje år efter kostnads­utvecklingen i samhället. Avgiften för hemtjänst debiteras per utförd timme upp till sex utförda timmar/månad. Efter sex timmar/månad gäller maxtaxan oavsett hur många timmars hemtjänst du har.

Här kan du läsa mera om avgifter för hemtjänst och särskilt boende.

Äldreförsörjningsstöd
Du som har låg eller ingen pension kan ansöka om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten. Stödet hjälper dig att betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå. Du kan ansöka om äldreförsörjningsstöd från det att du fyller 65 år.

Läs mer om villkoren och hur du ansöker på Pensionsmyndighetens webbplats.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten
Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg.

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt behöver du inte göra någon beräkning för då kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Du ansöker enklast genom pensionsmyndighetens webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten. 
 
Bostadstillägg - Pensionsmyndigheten