Hjärt & Kärl

Vid ett mycket välbesökt möte fick 119 personer ta del av hur man förebygger hjärt-kärlsjukdomar. Doktor Ulrika Stenhammar och sjukgymnast Rebecca Samuelsson informerade och gav tips på aktiviteter som främjar hälsan.