Filmer om bedrägerier

Bedrägerierna mot äldre personer ökar och bedragarnas metoder finner inga gränser. Men tillsammans ska vi vända trenden!

Polisens nationella bedrägericenter, NBC, har tillsammans med SPF Seniorerna, PRO och Brottsofferjouren tagit fram tre videofilmer om bedrägerier mot äldre. Tanken är att vi ska lära oss att känna igen situationer där vi kan bli utsatta för bedrägeriförsök och om möjligt lära oss hur vi kan agera på bästa sätt för att undvika att bli lurade.

Här finns de tre filmerna. Klicka på resp namn:

- Var på din vakt
- Ditt hem är din borg
- Syna bluffen!