Vad gör SPF Seniorerna

VAD GÖR SPF SENIORERNA?
SAMHÄLLSENGAGEMANG

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Vi för aktivt medlemmarnas talan i äldrepolitiska frågor. Vi påverkar kommunala beslut i vård- och omsorgsfrågor genom medverkan i Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Vi företräds genom SPF Seniorernas Östgötadistrikt i Region Östergötlands Pensionärsråd (RPR), där bl a hälso- och sjukvård, tandvård, all kollektivtrafik i länet, kultur och folkhälsa behandlas.

AKTIVITETER

Vi har månadsmöten tio gånger per år med underhållning, aktuella äldrefrågor och information. Vi erbjuder därtill andra möten och aktiviteter med intressant, lärorikt och underhållande innehåll. Vi anordnar studiecirklar i många ämnen. Vi erbjuder kortare och längre resor, utflykter och studiebesök. Vi anordnar motionsaktiviteter.

SOM MEDLEM

  • är Du utan kostnad försäkrad vid varje sammankomst och du kan mot en mindre kostnad teckna frivillig livförsäkring, obs endast som nybliven medlem och före 70 års ålder, samt även olycksfallsförsäkring (oberoende av ålder).
  • får Du medlemstidningen "Senioren" (9 nr/år) 
  • får du höst- och vårprogramsinbjudan med cirkelaktiviteter
  • får du rabatter hos vissa företag (Se Senioren)