Nisse Sandström och Bruno Andersson underhöll 2017-01-30.

Månadsmötet inleddes av ordförande Anders Andersson som hälsade alla välkomna. Sven Bergqvist påminde om att studiecirkeln Lyssna på jazz hade några platser kvar.
Lars Johansson visade den nya hemsidan och hur man hittar den, www.spfseniorerna.se/finspang.
Musik av Nisse Sandström och Bruno Andersson framfördes, därefter kaffe och lotterier. Mötet besöktes av 127 medlemmar.