Välkommen till SPF Seniorerna Finspång

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder.

 • SPF Seniorerna har idag närmare en kvarts miljon medlemmar i 26 distrikt och cirka 750 föreningar runt om i landet

 • SPF Seniorerna är ett av fem pensionärsförbund som ingår i regeringens pensionärskommitté

 • Vi har i Finspång närmare 600 medlemmar

SPF Seniorerna bevakar Dina intressen

 • Vi bevakar och verkar för bra kommunala beslut i vård- och omsorgsfrågor genom det Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Finspång.

 • SPF Seniorernas Östgötadistrikt följer och påverkar aktivt Region Östergötlands beslut i vård- och sjukhusfrågor genom Region Östergötands Pensionärsråd (RPR).

 • SPF Seniorerna agerar på förbundsnivå för medlemmarnas intressen. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Vår föreningslokal

På De Wijksväg 8 har vi vår föreningslokal. Den används framförallt för studiecirklar och styrelsemöten. Våra månadsmöten äger i allmänhet rum i Missionskyrkan.

Välkommen som medlem om du är

 • pensionär (i någon form)
 • gift eller sammanboende med en pensionär

I medlemsavgiften ingår

 • Som medlem är Du utan kostnad försäkrad vid varje sammankomst
 • Medlemstidningen "Senioren" (9 nr/år)
 • Höst- och vårprogram med inbjudan till många cirkelaktiviteter
 • Rabatter hos ett antal företag
 • Du kan även mot en mindre avgift teckna en frivillig olycksfalls- eller livförsäkring upp till ett helt basbelopp (inom 6 månader och före 70 års ålder)

Kom till någon sammankomst och känn Dig för!