Eva funderade över livet

I måndags fick vi en trevlig stund med underhållning av Eva Granlund, som funderade över livet på ett både komiskt och tänkvärt sätt!

Vid vårt första marsmöte gästades vi av skådespelare Eva Granlund, Vadstena. Ett bejublat framträdande där hon åskådliggjorde ”varför är jag som jag är”. Betoning på kroppsspråk och människans olika grundkänslor framställdes på tio olika sätt och framkallade åtskilliga skrattsalvor hos publiken, som denna gång var drygt hundra till antalet. En fantastisk eftermiddag som genererade långa applåder hos en otroligt entusiastisk skara.

Kerstin Lundqvist från styrelsen hälsade välkommen och berättade från KPR och Marina Tillberg, styrelsens sekreterare, berättade om en enkät som fanns på alla kaffebord. Alla ombads fylla i sina önskemål och tankar på vad man vill få ut av vår förening för att hjälpa till att göra den så trivsam som möjligt.

Eftermiddagen avslutades på sedvanligt sätt med kaffe med smörgås och kaka samt lotteri. Kerstin Lundqvist avslutade med att tacka alla inblandade för gott arbete och önskade välkommen till nästa träff, som blir den 27 mars då Ragges Trio kommer på besök.