Fotocirkel

Cirkel om fotografering, vi diskuterar om olika tekniker för ett bra foto.