Årsmöte 2017

Årsmötet samlade 76 medlemmar och eftersom ingen ordförandekandidat fanns valdes en styrelse bestående av fem ledamöter. Kerstin Forsman Eriksson, Irené Andersson, Kerstin Lundqvist och Carl-Johan Dyverfeldt har alla ett år kvar. Nya ledamöter blev Susanne Degerstedt, Tony Ringlander och Lars Johansson som valdes på två år.

  • Årsmöte 26/2