Årsmöte 2018

Inger Welander öppnade och avslutade mötet. Jan-Erik Lövbom valdes till mötesordförande samt Sten Brandberg till mötessekreterare. Vid mötet avtackades fem ledamöter och valberedningens ordförande, därefter kaffe och smörgås samt lotterier.